Technologia CDA - (Controlled Droplet Application) czyli Oprysk Kroplą Kontrolowaną została opracowana w angielskiej firmie Micron w latach siedemdziesiątych.
Konstruktorzy firmy wyszli z założenia że dla każdego rodzaju i celu oprysku korzystna jest inna wielkość kropli cieczy roboczej.
Poniżej podano wielkości kropli najbardziej korzystnych dla danego oprysku:

Owady latające -insektycyd

kropla wielkości 10-50 mikronów

Owady nielatające - insektycyd

kropla wielkości 30-100 mikronów

Choroby roślin - fungicyd

kropla wielkości 30-150 mikronów

Chwasty - herbicyd

kropla wielkości 200 - 300 mikronów

Niestety tradycyjna dysza hydrauliczna stosowana w większości opryskiwaczy nie pozwala na osiągnięcie takej samej czy nawet zbliżonej wielkości kropli. W wyniku działania dyszy powstaje wiele kropli cieczy roboczej, z których część ma oczywiście właciwą wielkość, jest ich jednak bardzo niewiele. Większość jest zbyt duża lub zbyt mała, ponadto zawierają bardzo różną ilość środka chemicznego (patrz obrazek poniżej). Krople zbyt duże spadają na ziemię i wsiąkają w nią, zaś zbyt małe są unoszone przez wiatr na sąsiednie tereny lub do atmosfery. Ta nieefektywność powoduje, że opryskiwacze z dyszami hydraulicznymi zużywają znacznie więcej cieczy roboczej, a co za tym idzie środka chemicznego niż jest to konieczne.

Wad dyszy hydraulicznej nie ma opracowana w firmie Micron technologia oprysku przy użyciu atomizera z obrotowym dyskiem. Ciecz robocza jest doprowadzana do dysku, który obracając się rozbija ją ja jednorodne krople o podobnej, żądanej wielkości, efektywanej dla danego rodzaju oprysku. Skutkuje to znacznym obniżeniem zużycia cieczy roboczej, a co za tym idzie ilości zużytego środka chemicznego. Efektywność CDA pozwala na stosowanie oprysków typu LV (Low Volume) - niskiej objętości i ULV (Ultra-low Volume - na nośniku olejowym) - bardzo niskiej objętości cieczy roboczej - od 3 litrów na hektar w przypadku insektycydów do 10-20 litrów w przypadku herbicydów.

Różnice w wielkości i rozkładzie kropel pomiędzy dyszą hydrauliczną (po lewej) a dyskiem rotacyjnym (po prawej).

Oprysk w technologii CDA umożliwia blisko 100% wykorzystanie wydatkowanej cieczy roboczej.

Im mniejsza a przy tym równa wielkość kropli tym lepsze pokrycie celu, a co za tym idzie, większa skuteczność środka chemicznego.

Poza tymi wszystkimi zaletami, praktycznie bezciśnieniowa konstrukcja opryskiwaczy rotacyjnych sprawia, że są szczególnie przydatne w aplikacji biopreparatów - mikroorganizmy, które są niszczone przez ciśnienie, w przypadku atomizerów CDA podajemy efektywnie i bezpiecznie. Artykuł na ten temat znajdziecie Państwo

Od kilkunastu lat zaopatrujemy polskich klientów w nowoczesne opryskiwacze firmy Micron - światowego lidera w produkcji i sprzedaży opryskiwaczy-atomizerów z wirującym dyskiem.
Szeroka gama produktów, które posiadamy w naszej ofercie pozwala na wykonanie każdego rodzaju oprysku, w każdym sektorze przemysłu czy rolnictwa. Oferujemy atomizery ręczne, spalinowe, stacjonarne, przenośne a nawet lotnicze. Każdy użytkownik jest w stanie znaleźć właściwy sprzęt dla siebie. Oferujemy także produkty siostrzanej firmy Micron Sprayers - australijskiego Enviromista.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ideą CDA (Controlled Droplet Application - oprysk kroplą kontrolowaną) - podstawową zasadą działania większości oferowanych opryskiwaczy, a także przejrzenia asortymentu. W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji.