Micron X-1 to podstawowy atomizer CDA opracowany przez Micron Sprayers - służy on do aplikacji fungicydów i insektycydów. Atomizer rozbija ciecz roboczą na krople odpowiednie tych pestycydów, zapewniając duże oszczędności w zużyciu cieczy roboczej i środka chemicznego. Ponadto dopasowanie kropli do stosowanych środków pozwala na minimalizację ryzyka zniesienia oprysku oraz zmniejsza ilość chemikaliów przedostających się do środowiska.

Uniwersalność konstrukcji pozwala na aplikację pestycydów w ilości od 20 do 200 litrów na hektar. Zwykle jest to około 50 litrów na hektar, przy wielkości kropli od 35 do 150 mikronów. Możemy wykonywać opryski na nośnikach wodnych i olejowych. Dzięki zredukowaniu zużycia cieczy roboczej możemy opryskać większą powierzchnię z tego samego zbiornika a więc zarówno zmniejszyć koszty jak i podnieśc efektywność zabiegów.

Micron X-1 jest dostępny jako element do konwersji opryskiwaczy ciśnieniowych (może być zamontowany w gnieździe dyszy hydraulicznej) a także jako przystawka do opryskiwaczy plecakowych.

Załączniki